علی لدنی


به گزارش امیدنامه ،متن دلنوشته رئیس بنیاد امید ایرانیان به شرح زیر است: خبر آسمانی شدن نوجوان ایثارگرِ بختیاری ، به میزانی که دل هر انسانی را به درد می آورد، احساسی عمیق از شکوفایی انسانیت، اخلاق، جوانمردی و فداکاری را در ذهن و ضمیر عمومی جامعه ی ایرانی شعله ور کرده است. علی لندی بختیاری با فدا...