تماس با ما

برای تماس با پایگاه خبری-تحلیلی امید دو راه ارتباطی وجود دارد:

1-تماس با تحریریه پایگاه خبری-تحلیلی امیدنامه از طریق شماره تلفن 66574886-021

2-ارسال ایمیل به آدرس پست الکترونیکیinfo@omidnameh.com

آدرس پایگاه خبری-تحلیلی امید: خیابان دکتر محمدقریب،نرسیده به خیابان فرصت،پلاک 7

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:علیرضا خامسیان

کدپستی: 1419873741