"ابتکار" رفع توقیف شد

روزنامه ابتکار رفع توقیف شد.

به گزارش امید به نقل از فارس،محمد علی وکیلی  از رفع توقیف روزنامه ابتکار خبر داد و گفت: دادستان تهران روزنامه ابتکار را ساعتی پیش رفع توقیف کرده است.

مدیر مسئول روزنامه ابتکار افزود:  از فردا این روزنامه انتشار می یابد.

 

افزودن نظر جدید