انتشار «ایران فردا» پس از 14 سال

مجله «ایران فردا» بعد از ۱۴ سال توقف فعالیت، همزمان با سالگرد درگذشت مهندس عزت الله سحابی روی دکه ی مطبوعات بازگشت.

به گزارش امید، دور جدید این مجله با مدیرمسوولی یکی از نزدیکان مرحوم سحابی منتشر می شود و در نخستین شماره  آن مطالبی درباره ی به مناسبت سالگرد درگذشت سحابی منتشر شده که تصویر جلد آن هم پیداست.

میزگرد محسن رنانی و حمید رضا جلایی پور درباره ی هدفمندی یارانه ها و گفتگوهایی با احسان شریعتی و محمد بسته نگار در باره ی نسل چهارم روشنفکری دینی از جمله ی دیگر مطالب نخستین شماره ی دور جدید ایران فرداست.

 

افزودن نظر جدید