خداحافظی اعضای کابینه و نماینده رهبری با روحانی

حسن روحانی رئیس جمهور روز پنجشنبه با بدرقه رسمی محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری و اعضای کابینه، تهران را به مقصد  بیشکک پایختت قرقیزیستان ترک کرد.

افزودن نظر جدید