صحبت‌های درگوشی در مجمع تشخیص مصلحت

در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گعده های سیاسیون سوژه عکاس مجمع تشخیص قرار گرفت. 

تصویر

 

 

تصویر

افزودن نظر جدید