عارف: برخوردهای سلیقه ای با هنر زیاد شده است/نگاه حذفی اميد و نشاط را در جامعه كمرنگ كرده است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه كميسيون هنر و معماری این شورا تاکید کرد که اسناد ملی در حوزه های گوناگون سينما، تئاتر، موسيقی و ... تهيه شود تا نگاه ها و برخوردهای سليقه ای كه در هنر شاهد هستيم و متاسفانه اين روزها افزايش يافته، برطرف شود.

محمدرضا عارف با قدردانی از تشكيل كميسيون هنر و معماری و فعاليت های اين كميسيون، بر نگاه فرهنگی به هنر تاكيد كرد و گفت: هنر می تواند پلی بين انقلاب اسلامی و مردم باشد اما متاسفانه هنر از آفت های سلیقه ای و جناح بندی سیاسی متأثر بوده است.

عارف با اشاره به جايگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعبير امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری قرارگاه فرهنگی كشور است و تنها محلی كه می تواند مسايل حوزه هنر را با نگاه كارشناسی برطرف كند شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيری فرهنگی كشور است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاكيد كرد: هنر يك فرصت است و عموما هنرمندان ما نشان داده اند كه به شيوه و روش خودشان با نظام و انقلاب همراه هستند و متاسفانه ما نتوانسته ايم پاسخگوی خواسته های بعضی هنرمندان باشيم. همراهی و هماهنگی هنرمندان فارغ از اختلاف نظرها می تواند به تحقق خواسته های اهل هنر كمك كند.

عارف در ادامه اظهار کرد: ضرورت دارد كه كميسيون هنر و معماری برای مسايل هنر وقت بگذارد و تلاش كند و با استفاده از نظرات هنرمندان و كارشناسان، اسناد ملی در حوزه های گوناگون سينما، تئاتر، موسيقی و ... تهيه كند تا نگاه ها و برخوردهای سليقه ای كه در هنر شاهد هستيم و متاسفانه اين روزها افزايش يافته برطرف شود.

عارف در پايان با تاكيد بر تقويت نشاط و اميد در جامعه گفت: متاسفانه نگاه حذفی اميد و نشاط را در جامعه كمرنگ كرده است و بايد تلاش شود كه اميد و نشاط در جامعه و جوانان كشور پررنگ و تقويت شود و در این مسیر هنر می تواند بسیار مؤثر باشد.

افزودن نظر جدید