عکس/شادمانی خانواده مرزبان ربوده شده

خانواده مرزبان جوان بجنوردی که روز گذشته از اسارت نیروهای "جیش العدل" درآمد از شنیدن خبر آزادی او شادمان شدند.رامین حضرتی مرزبان اسیر "جیش العدل" روز گذشته پس از هفته ها رایزنی و پیگیری مقامات به همراه 3 تن دیگر آزاد و راهی وطن شد. مادر رامین با شنیدن خبر آزادی وی نماز شکر به جای آورد.

افزودن نظر جدید