عکس/ عیادت رئیس کمیته صیانت از آراء میرحسین موسوی از رهبر انقلاب

سید علی‌اکبر محتشمی‌پور، عضو مجمع روحانیون مبارز در عیادت از رهبر انقلاب

افزودن نظر جدید