معادل ۳۲۸ سال حق ماموریت و روزی ۱۸۱ هزار تومان پول غذا برای یک مدیر در دولت "پاکدست" احمدی‌نژاد

معادل ۳۲۸ سال حق ماموریت یعنی ۴ میلیون تومان حق ماموریت روزانه برای ۸ سال بدون حتی یک روز ماموریت! و روزی ۱۸۱ هزار تومان پول غذا، از هزینه های تحمیل شده یکی از مدیران دولت احمدی نژاد به بودجه کشور و بیت المال است.

به گزارش امید به نقل از پیام نو، خبر کوتاه بود، حق ماموریت ۱۲ میلیاردی یک مدیر دولت محمود احمدی نژاد از محل بیت المال بدون انجام حتی یک روز ماموریت. قاضی ناصر سراج  رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این خبر در همایش اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. انتشار این خبر کوتاه درحالی که بسیاری از کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی در استانها حقوقشان به یک میلیون تومان هم نمی رسد، ما را بر آن داشت تا با بررسی و محاسبه بر اساس مصوبات قانونی چند و چون چگونگی پرداخت این حق ماموریت را مورد بررسی و ارزبابی قرار دهیم .

ماموریت و حق ماموریت
مطابق آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ” ث ” ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن ، فوق العاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که به عنوان مامور جهت انجام وظیفه موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند پرداخت می شود.در صورتی که مستخدم ناچار به توقف شبانه در محل ماموریت خود نباشد ، نصف فوق العاده به وی پرداخت خواهد شد منوط به این که مدل ماموریت حداقل ۳۰کیلومتر با محل خدمت فاصله داشته باشد. بر همین اساس هرگونه تخلف در انجام ماموریت به صورت ماموریت غیر واقعی و پرداخت فوق العاده روزانه بیشتر از مدت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومی و دارائی عواقب شرعی و قانونی می باشد.بر همین اساس پیشنهاد دهنده ، تائید کننده و دریافت کننده متخلف شناخته می شود.

مبنای پرداخت حق ماموریت
بر اساس بند ۱۱ آئین نامه اجرایی فصل اول قانون خدمات مدیریت کشوری ، مبنای محاسبه و پرداخت حق ماموریت تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:

میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹ ) قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

۳۲۸ سال ماموریت برای حق ماموریت ۱۲ میلیاردی
با توجه به بند ۱۱ آئین نامه اجرایی فصل اول قانون خدمات مدیریت کشوری که فوق العاده روزانه ماموریت مامورین دولت را معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی دانسته است ، با فرض حداقل مبلغ سی میلیون ریال(معادل سه میلیون تومان) به عنوان حقوق این مدیر استانی، فوق العاده روزانه ماموریت این مدیر براساس بند ۱۱ آئین نامه یاد شده معادل روزانه یک میلیون ریال(یکصد هزارتومان) خواهد بود . با یک محاسبه ساده و تقسیم ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت دریافتی بر حق ماموریت روزانه یکصد هزار تومان، مدیر دولت احمدی نژاد باید چیزی حدود ۱۲۰٫۰۰۰ روز (یکصد و بیست هزار روز) در ماموریت تشریف می داشتند  یعنی معادل ۳۲۸ سال.

فوق العاده ماموریت روزانه ۴ میلیون تومانی
از سوی دیگر اگر با رعایت بند ۱۱ آئین نامه اجرایی فصل اول قانون خدمات مدیریت کشوری به این مدیر دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد حق ماموریتی ۱۲ میلیارد تومانی با فرض انجام خدمت از روز آغاز دولت تا پایان دولت پرداخت شده باشد ، می بایست برای ۲۹۲۰ روز خدمت مدیریتی این مدیر در حال ماموریت روزانه معادل روزانه ۴۱٫۰۹۵٫۸۹۰ ریال یعنی حدود ۴ میلیون تومان پرداخت گردد، که در صورت پرداخت بر این مبنا و با توجه به بند ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل حقوق این مدیر استانی دولت عدالت محور چیزی معادل ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

روزانه ۱۸۱ هزار تومان حق غذا برای ۸ سال
قاضی ناصر سراج در خصوص این مدیر استانی اشاره کوتاهی به پرداخت ۵۳۰ میلیون تومان پول غذا بابت ماموریت های نرفته ۱۲ میلیاردی این مدیر نموده بود ، که بررسی ها نشان می دهد این مدیر خدمتگذار در صورتی که این مبلغ را برای هشت سال حضور در دولت های نهم و دهم دریافت کرده باشد ، پول غذای روزانه ای که بابت هر روز در طی این هشت سال به وی پرداخت شده معادل ۱٫۸۱۵٫۰۶۰ ریال (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می شود .

اینها در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم بارها در اظهارات خود دولت نهم و دهم را پاکدست ترین دولت های تاریخ ایران خوانده بودند. آیا آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش با ادعای رییس پیشین دولت نسبتی دارد؟

دیدگاه‌ها

کسی پیدا شود گند دیگران را در اورد بعد معلوم میشود چه خبر است

تا زمانیکه نام این فرد منتشر نشود اینگونه اخبار هیچ ارزشی ندارد.

افزودن نظر جدید