نشست مجمع وزرای ادوار

نشست مجمع وزرای ادوار با برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید این مجمع در فرهنگستان علوم برگزار شد. عکس از :مریم قهرمانی‌زاده

افزودن نظر جدید