نوبخت:رفع حصر از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و آزادي زندانيان سياسي در دستور كار دولت است

اعتماد نوشت:سكوت سياسي دولت شكست. محمد‌باقر نوبخت، سخنگوي كابينه گفت كه سكوت سياسي دولت شكست. محمد‌باقر نوبخت، سخنگوي كابينه گفت كه رفع حصر از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و آزادي زندانيان سياسي در دستور كار دولت است اما ترجيح اين است كه اين امور در بي‌خبري و در عمل دنبال شود. ت اما ترجيح اين است كه اين امور در بي‌خبري و در عمل دنبال شود.

وعده صد روزه حسن روحاني به پايان رسيده و چشم به‌راهي براي تحقق شعارهاي انتخاباتي‌اش دو چندان شده است؛ شعارهايي كه در فصل انتخابات با فريادهاي اشتياق مردم همراهي مي‌شد.

گشايش فضاي سياسي، رفع موانع امنيتي، رفع حصر از برخي چهره‌هاي سياسي پر‌طرفدار‌ترين اين شعارها بودند كه با شور و شوق حاميان روحاني در روزهاي تبليغات انتخاباتي پر رنگ و پررنگتر مي‌شدند. چرايي استمرار اين سكوت - البته نا‌خوشايند- كابينه براي حاميان روحاني سوالي بود كه در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت با محمد‌باقر نوبخت در ميان گذاشتيم و نوبخت با چهره‌يي گشاد اين سكوت را شكست و علت بي‌خبري درباره پيشبرد اين موضوعات را تشريح كرد.

نوبخت گفت: با توجه به رويكرد دولت هر اقدامي كه در مسائل سياسي و رفع حصر و گشايش‌هاي امنيتي و سياسي كشور مورد انتظار جامعه است در دستور كار رييس‌جمهور قرار دارد.

وي همچنين ادامه داد: در اين دست موارد كه جامعه منتظر اقدام دولت است گاهي بهتر است به‌جاي پيگيري جزييات امور به دولت اعتماد كرد و گذاشت دولتمردان امور را پيش ببرند.

سخنگوي دولت افزود: مردم بايد به دولت تدبير و اميد اعتماد داشته باشند و بدانند در برخي امور بهتر است دولت به‌جاي اينكه حرفي بزند عمل كند.

نوبخت در پاسخ به اينكه اما جامعه بايد حداقل بداند اموري چون مساله رفع حصر را دولت در برنامه دارد تا مطمئن باشد كه همه شعار‌هاي روحاني در فصل انتخابات دنبال مي‌شود، تا‌كيد كرد: مردم با توجه به روحياتي كه از دكتر روحاني سراغ دارند بايد به دولت تدبير و اميد اعتماد كنند.

سخنگوي دولت همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه «رييس‌جمهور در گزارش خود حرف‌هاي كلي ارائه كرد و در برخي امور كه انتظار مي‌رفت حداقل مورد اشاره قرار بگيرند سكوت كرد، با اين اوصاف بايد پرسيد كه آيا دولت برنامه‌يي براي گشايش فضاي سياسي كشور و رفع محدوديت‌هاي امنيتي در دستور كار دارد يا نه؟» گفت: همان‌طور كه توجه داريد اگر قرار است گشايشي حاصل شود و اتفاقي رخ دهد اين به گفته نيست و بايد در عمل باشد و با توجه به رويكرد شخص رييس‌جمهور قطعا درباره گشايش فضاي سياسي و فرهنگي كشور متناسب با آرمان‌هاي نظام اقداماتي انجام خواهد شد.

نوبخت با بيان اينكه در اين ارتباط بايد فرصت بيشتري داده شود تا آثار آن در جامعه ديده شود، تصريح كرد: اگر قرار است اقدامي صورت بگيرد كه در حال انجام است بازگويي آنها ممكن است در روند آنها، مسائل و مشكلاتي ايجاد كند.
 

افزودن نظر جدید