فضاسازی رسانه های اصولگرا علیه منتخبین مردم در تهران،این بار علیه جلودارزاده+سند قبولی استعفای جلودارزاده

برخی رسانه های اصولگرا که هضم پیروزی قاطع لیست امید در تهران برای آنها سخت است طی روزهای گذشته مبادرت به شانتاژ خبری علیه منتخبین مردم تهران کردند.

به گزارش امیدنامه،رسانه های جریان اقتدارگرا برای  فضاسازی علیه اعضای منتخب لیست امید در تهران ،خط خبری عدم استعفاء مدیران دولتی در موعد مقرر را دنبال کردند .آنها اول بار علیه دکتر نجفی به بهانه حضورش در استانداری مرکزی به خبرسازی مبادرت ورزیدند که با شکست رو به رو شدند.امروز هم یکی از این رسانه ها مدعی شد سهیلا جلودارزاده که مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت است در موعد مقرر از سمت خود استعفا نکرده بود این در حالی است که نامه قبولی استعفای وی از سوی نعمت زاده در تاریخ 27 خرداد سال جاری خطاب به وی منتشر شد.جلودارزاده در تاریخ 25 خرداد 94 طی نامه ای استعفای خود را به نعمت زاده تقدیم کرده بود.تصویر قبولی  استعفا  جلودارزاده در زیر آمده است:

افزودن نظر جدید