یک مقام ارشد ایرانی:متن توافق 100صفحه شده است

یک مقام ارشد ایرانی خبرهای مربوط به دستیابی به توافق در روز یکشنبه را رد کرد و گفت این کار به لحاظ لجستیک غیرممکن است.

به گزارش امید به نقل از ایرنا، وی گفت: ما سخت کار می کنیم ولی امشب دستیابی به توافق به لحاظ لجستیک غیرممکن است چرا که سند 100 صفحه است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس خبر داده بود که امروز توافق انجام می شود.

افزودن نظر جدید