ساکتین فتنه


گروه سیاسی:بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دکتر حسن روحانی در این انتخابات با همراهی اصلاح‌طلبان،برخی از اصولگرایان و رسانه‌های آنها که تا چندی پیش منتخب ملت را از جمله افرادی می نامیدند که به زعم آنها "ساکتین فتنه" است، اکنون در موضعی طلبکارانه مدعی می‌شوند حسن...