سازمان میراث فرهنگی


به گزارش امید به نقل از ایرنا، «محمدباقر نوبخت» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره شایعه استعفای محمدعلی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وی پرسید، بیان کرد. نوبخت ادامه داد: بنده صبح امروز در نیم ساعت اول جلسه هیات دولت...