اخراج بیش از ۲۵ استاد فقط از دانشگاه تهران طی دو سال

با وجود این‌که سال تحصیلی به نیمه راه رسیده و دانشگاه‌ها ترم دوم خود را آغاز کرده‌اند روند اخراج استادان دانشگاه ادامه دارد.

به گزارش امیدنامه به نقل از خبرآنلاین،سال تحصیلی امسال شروع نشده بود که یک به یک صدای اخراج برخی استادان از دانشگاه‌ها به‌گوش رسید، اگرچه تلاش شد این اخراج با واژه‌سازی به «قطع همکاری» تعبیر شود، اما برکسی پوشیده نبود که مثلاً کنار گذاشتن علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف ارتباط چندانی با توانایی‌ها و علم او ندارد، یا در موردی دیگر وقتی خبر رسید آذین موحد، استاد موسیقی دانشگاه تهران تعلیق شده است باور کردنی نبود این تعلیق برای سطح علمی این استاد باشد.

حالا که به نیمه سال تحصیلی و شروع ترم دوم دانشگاه‌ها و البته روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، روند کنار گذاشتن استادان از دانشگاه هنوز هم ادامه دارد، مثلاً احمد شکرچی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، با انتشار نامه‌ای از عدم تمدید قرارداد و اخراج خود در تاریخ یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط هیئت اجرایی دانشگاه بهشتی خبر داد، یا در موردی دیگر محسن خلیلی، استاد دانشگاه فردوسی، نهم بهمن ماه سال جاری، از اخراج خود بعد از ۱۸ سال تدریس در دانشگاه خبر داد. مواردی دیگر هم از این دست طی یکی دو ماه اخیر گزارش شده است تا چراغ خاموش روند اخراج اساتید ادامه داشته باشد. روندی که با واکنش‌های زیادی مواجه شده است، علیرضا معزی، فعال رسانه‌ای در واکنش به ادامه این قبیل اخراج‌ها در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) نوشت: «در سریال تراژیک اخراج اساتید، نسلی از دانشگاه بیرون می‌شوند که برونداد آموزش پس از انقلاب‌اند و منتقد حکمرانی پساانقلاب؛ کسانی از خانه‌ رانده می‌شوندکه دانش‌آموخته‌ یا کنش‌گر علوم انسانی‌اند، دغدغه‌مند توسعه و هواخواه وطن؛ گویی دشمنان توسعه، انتقام پرونده‌ بورسیه‌ها را می‌گیرند.»

5986906.jpg

اسامی استادان اخراجی، تعلیق شده و مستعفی دانشگاه های کشور طی دو سال اخیر:

( داریوش رحمانیان) استادان دانشگاه تهران ( آذین موحد ) استادان دانشگاه تهران ( حسین عالیی ) استادان دانشگاه تهران ( علی شریفی زارچی )استاددانشگاه صنعتی شریف( س ید رضا صالحی امیر ی )استاد دانشگاه آزاد ( رهام افغانی خراسکانی )استاد دانشگاه شهید بهشتی( محمدرضا نظری نژاد )استاد و عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن( عزیز شفیعی زرقانی )استاد گروه مهندس ی مواد دانشگاه ش ی راز( وحید عیدگاه طرقبه ای )استاد دانشکده زبان و ادبیات فارس ی دانشگاه تهران( جواد بشری )استاد دانشکده زبان و ادبیات فارس ی دانشگاه تهران( میالد عظیمی )استاد دانشکده زبان و ادبیات فارس ی دانشگاه تهران( لیلی ورهرام )استاد دانشکده زبان و ادب یات فارس ی دانشگاه تهران( قاسم عزیز ی )استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران( آرش بیدالل خانی )استاد دانشکده حقوق و علوم س یاس ی دانشگاه فردوس ی مشهد( ش یرزاد آزاد )استاددانشکده علوم ادار ی و اقتصادی دانشگاه فردوس ی مشهد( فرش ید نوروز ی روشناوند )استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران( الهام توکل ی )استاد دانشکده روانشناس ی دانشگاه عالمه طباطبایی( زهرا نوعی )استاد دانشکده روانشناس ی دانشگاه عالمه طباطبایی( حمید بهرامیزاده )استاد و عضو هیات علمی دانشکده روانشناس ی دانشگاه عالمه طباطبایی( حسن طاهری )استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل( محسن شهالیی )عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( مینا مطلب نژاد )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل( کرم الل طوالبی )استاد جراحی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران( آمنه عالی )استاد دانشکده روانشناس ی دانشگاه عالمه طباطبایی( حمیده خادمی )استاد دانشکده روانشناس ی دانشگاه عالمه طباطبایی( س ید رضا صالحی امیری )استاد دانشکده مد یریت و اقتصاد دانشگاه آزاد تهران( حسین عالیی )استاد مد یریت استراتژیک دانشگاه تهران( محمد بیات )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( امیررضا رکن )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( محمدصادق احمد آخوند ی )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( احمد سوداگر )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( محمد سعید ش یخ رضایی )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(( حسین حیدر )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( حسن رزمی )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ه علوم پزشکی تهران( شهریار نفیسی )استاد گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران( محمد روحانی )استاد گروه ب یماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران ( مرتضی کلهر )استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ( مهد ی شهرابی )استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( محمدرضا اباذری )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( مقصود رنجبر )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( حمیدرضا عطاران )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( حامد فروزانی )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( نیره السادات ممبی نی پور )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( فرزانه واحد دهکرد ی )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( نادر حقیق ی )عضو هیات علم ی دانشگاه آزادقم( محمدعلی رنج کشیده )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( محمد دخیلی )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( مجید ضرغام )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( شهرام کیایی )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم( محمدرضا معتمد )مد یر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران( بیژن غنچه پور ) استاد دانشگاه هنر دانشگاه تهران ( رسول اکبر لو ) استاد دانشگاه هنر دانشگاه تهران ( پویا آریان پور ) استاد دانشگاه هنر دانشگاه تهران ( حمید شانس )استاددانشگاه هنر دانشگاه تهران ( محمد حسین عماد )استاد دانشگاه هنر دانشگاه تهران ( ایمان افسریان ) استاد دانشگاه هنر دانشگاه تهران ( داریوش رحمانیان )استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران ( احمد شکرچی ،متولد ،۱۳۳۶ استاد جامعه شناس ی دانشگاه شهید بهشتی مصطف ی آذرخشی ،عضو هی ئت علمی دانشکده الهیات و ادیان و استادیار دانشگاه شهید بهشتی محسن خلیلی، متولد سال ،۱۳4۶ استاد دانشگاه فردوس ی آبتین گلکار، متولد سال ،۱۳5۶ مترجم سرشناس و استاد گروه زبان روس ی دانشگاه تربی ت مدرس نوید برزنجه ،متولد سال ۱۳57 و با مدرک دکترا ی فلسفه هنر، استاد دانشگاه آزاد پرند در تهران شهرام عباس ی، استاد تمام گروه فیزیک در دانشگاه فردوس ی مشهد علیرضا آزاد، متولد ،۱۳58 استاد الهیات دانشگاه فردوس ی مشهد مهشید گوهری کاخکی، متولد سال ،۱۳57 استاد ادبیات دانشگاه فردوس ی مشهد مهد ی کاله ی، استادیار جامعه شناس ی محیط زیست دانشگاه فردوس ی مشهد حسن باقرینیا، رواندرمانگر و استاد سابق دانشگاه حکیم سبزواری، اوایل آذر ماه ۱

افزودن نظر جدید