اطلاعات جدید درباره پرونده امام‌موسی‌صدر

با ارئه اطلاعات جدید از سوی صدرالدین صدر فرزند امام موسی صدر دادگاه بررسی ربایش وی و دو نفر از همراهانش وارد مرحله‌ای تازه شد.

به گزارش امید به نقل از فارس، روزنامه الاخبار نوشت: ارائه برخی دلایل جدید از سوی صدر الدین صدر فرزند امام موسی صدر به دادگاه بررسی ربوده شدن امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین دو نفر از همراهانش تحولی مهم در پرونده بررسی نحوه ربایش وی ایجاد کرده و ممکن است آن را به شورای دادگستری بازگرداند.

صدر الدین صدر در ادله جدید خود که از طریق دادگاه استیناف آن را به سمیح الحاج اعلام کرده،‌یادداشتی از هویت کامل تعدادی از مقامات لیبیایی ارائه کرده که پیشتر در دادخواست صادر شده در سال 2008 نام آنها آورده شده و خواستار شناسایی هویت کامل آنها شده بود.

با وجود محرمانه بودن این تحقیقات الاخبار به نقل از منابع موثق پی برده افرادی که خانواده صدر به اطلاعات کاملی از آنها دست پیدا کرده‌اند و افراد دیگری که برای اولین بار نام آنها در این پرونده آمده است؛ از افرادی هستند که نقش اساسی در عملیات ربایش صدر داشته‌اند. به این ترتیب این افراد نیز به لیست هفت نفره مطلع از سرنوشت امام موسی صدر و عاملان جنایت ربایش وی اضافه می‌شوند؛ البته اطلاعات صدر الدین صدر تنها محدود به نام آنها نمی‌شود، بلکه دلایل متعدد و متنوع را نیز شامل می‌شود که در وجوب دست داشتن آنها در این ترور مطرح شده یا دست کم ارتباط آنها به این پرونده را نشان می‌دهد.

با ارائه این ادله از سوی صدرالدین صدر بود که جان فهد رئیس دادگاه بررسی پرونده امام موسی صدر را به تعویق انداختن دادگاه واداشت تا پرونده‌های ارائه شده نیز مورد بررسی قرار گرفته و دادخواست جدید تهیه شود.

بلال وزنه در همین راستا خواستار ارائه پرونده از طریق دادستانی استیناف به بازپرس جنایی شده، به شرطی که پرونده بعد از تحقیقات بار دیگر به شورای دادگستری بازگردد.

البته بنا به درخواست وکیل خانواده شیخ محمد یعقوب تحقیقات در این زمینه تا صدور قرار دادخواست محرمانه باقی خواهد ماند.

افزودن نظر جدید