برنامه توسعه بنیاد امید ایرانیان در یک ماه آینده

عضو ارشد بنیاد باران درباره انگیزه اصلی عارف از ایجاد حزب فراگیر گفت: انتظار عمومی این است که عارف از اعتبار ملی و بین المللی که کسب کرده در جهت کمک به ساندهی بهتر جامعه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی استفاده کند.این مطالبه متوجه عارف است.

به گزارش امید به نقل از مهر،سید حسن رسولی عضو درباره جزئیات حزب فراگیری که قرار است توسط عارف ایجاد شود، گفت: هنوز این بحث در مراحل کارشناسی است و به پایان نرسیده و همچنان در مرحله طرح ها و ایده های اولیه هستیم، که یکی از این ایده ها تاسیس حزب جدید است.

سخنگوی ستاد انتخاباتی عارف ادامه داد: نشست با اعضا و انجمن های سیاسی اصلاح طلب ،حرکت در چارچوب یک جبهه متشکل از چند حزب و تمرکز بر توسعه بنیاد امید ایرانیان از دیگر ایده ها و فعالیت های ما است که فعلا در مرحله نظر خواهی و ایده پردازی هستیم.

وی درباره نام این تشکل و زمان شکل گیری و اعضای موسس این حزب گفت: هنوز جزئیاتی در خصوص نام و زمان شکل گیری این حزب مطرح نشده است و اساس نامه آن مشخص نشده است ، هنوز در مرحله کلیات هستیم.

رسولی درباره  فعالیت های بنیاد امید ایرانیان اظهار داشت: بنیاد امید ایرانیان یک موسسه مردم نهاد است که سال 88 توسط عارف به عنوان یک سازمان غیر دولتی با همکاری توفیقی، بناب، صوفی و سارنگ شکل گرفت در واقع یک NGO است که در چهار سال گذشته به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشته است.

وی افزود: یکی از گزینه های ما این است که سرمایه شکل گرفته حول محور عارف در بنیاد امید ایرانیان را توسعه کمی و کیفی دهیم و تا ظرف 30 تا 40 روز آینده با بحث های جامع، محصول خروجی آن مشخص شود.

عضو ارشد بنیاذ باران در پاسخ به این پرسش که انگیزه اصلی عارف از ایجاد این حزب چیست، گفت: هر کدام از این گزینه هایی که مطرح شده است می تواند خلاهای موجود در جامعه را پرکتد، یک انتظار عمومی این است که عارف از اعتبار ملی و بین المللی که کسب کرده در جهت کمک به ساندهی بهتر جامعه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی استفاده کند. 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید