تصاویر-مراسم گرامیداشت روز معلم در فرهنگستان علوم

مراسم گرامیداشت روز معلم با موضوع اهمیت تعلیم و تربیت توسط فرهنگستان علوم برگزار شد.

 

 

 

افزودن نظر جدید