حضور مرتضوي در دادسرا درباره "كهريزك"

وكيل مدافع خانواده مرحوم روح الاميني درباره پرونده حادثه بازداشتگاه كهريزك گفت:مرتضوي كه اخيرا در رابطه با پرونده هاي اشخاص ديگري در دادسرا حضور يافته بود، درباره بخش ديگري از شكايت موكل ام نيز توضيحاتي ارايه كرده است.

به گزارش امید به نقل از ایرنا، «مير مجيد طاهري» با بيان اينكه بخش مهمي از شكايت خانواده مرحوم روح الاميني عليه مرتضوي و حيدري فرد در رابطه با حادثه بازداشتگاه كهريزك در دادسرا است،افزود:متاسفانه اين بخش از شكايت موكل ام به همراه بخش قبلي كه هم اكنون در مرحله تجديد نظر به سر مي برد به دادگاه ارسال نشد.

وي با تاكيد بر اينكه موكل ام با جديت پيگير اين بخش از شكايت خود است گفت:هر چند تا كنون اتفاق خاصي درباره اين بخش در دادسرا رخ نداده است اما به احتمال زياد بازپرس پرونده تا پايان هفته جاري تصميمات جديدي در اين باره اتخاذ خواهد كرد.

طاهري با بيان اينكه دادسرا، آقاي مرتضوي را در رابطه با شكايت موكل ام احضار كرده بود افزود:وي درباره اين بخش توضيحاتي را به بازپرس پرونده ارايه كرده است.

به گفته وكيل مدافع خانواده مرحوم روح الاميني، به طور قطع اين آخرين حضور مرتضوي درباره شكايت موكل اش نخواهد بود و تكميل شدن پرونده مستلزم حضور وي در دادسرا در جلسات آتي است.

وي با بيان اينكه اين بخش از پرونده بايد به همراه بخش قبلي به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران براي رسيدگي ارسال مي شد افزود: شاكي اين بخش از پرونده فقط خانواده مرحوم روح الاميني است و قسمت عمده شكايت هاي موكل ام عليه مرتضوي و حيدري فر را شامل مي شود.

طاهري متهمان اين بخش از پرونده حادثه بازداشتگاه كهريزك را مرتضوي و حيدري فر خواند و ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر روند تحقيقات آن در دادسرا طي شده و به دادگاه ارسال شود.

براساس اين گزارش، دادگاه رسيدگي به اتهامات قضات كهريزك ابتداي خرداد ماه امسال پس از ۱۱ جلسه رسيدگي در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني پايان يافت و اواخر خرداد ماه نيز احكام متهمان صادر شد.

پس از صدور حكم از سوي دادگاه، هر سه متهم و دو نفر از شكات به راي دادگاه اعتراض كردند و پرونده براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به شعبه نهم ديوان عالي كشور ارسال شد. 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید