خامسیان: برخی از مسائلی که امروز جریان اصلاحات با آن گریبان گیر است به عملکرد دوستان اصلاح طلب نسلی اولی در دهه ۶۰ برمی گردد/با توجه به ساختار سیاست ایران تغییرات سریع و انقلابی جواب نمی‌دهد

یک فعال سیاسی با تاکید بر اینکه برخی از مسائلی که امروز جریان اصلاحات با آن گریبان گیر است به عملکرد دوستان اصلاح طلب نسلی اولی در دهه ۶۰ برمی گردد، تاکید کرد:مهمترین شاه بیت بیانیه روزنه گشایی این است که با استفاده از تجارب تاریخی بحث اصلاحات را تا جایی که ممکن است به سیستم حاکم هم تحمیل کنیم و هم به صورت تدریجی اصلاحات را پیش ببریم.

به گزارش امیدنامه ، علیرضا خامسیان از امضا کنندگان بیانیه روزنه گشایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مسیر پیش‌روی بیانیه موسوم به روزنه گشا در سپهر سیاسی ایران گفت: بیانیه با یک نگاه راهبردی و البته با نگاه به آینده نوشته شده است و معطوف به یک مقطع زمانی خاصی نبوده است.
وی افزود: این بیانیه اعتقاد به اصلاحات تدریجی دارد و  با اصلاحاتی که به دنبال تغییرات سریع و ساختاری هستند آنچنان همسو نیست.
خامسیان تصریح کرد: مهمترین شاه بیت بیانیه روزنه گشایی این است که با استفاده از تجارب تاریخی بحث اصلاحات را تا جایی که ممکن است به سیستم حاکم هم تحمیل کنیم و هم به صورت تدریجی اصلاحات را پیش ببریم.
وی در ادامه گفت: شاید این سوال پیش بیاید که با این اوصاف آینده اصلاحات چگونه پیش می‌رود، باید بگویم خیلی پیشگویی در امر سیاست امر درستی نیست، ولی با توجه به ساختار سیاست ایران تغییرات سریع و  انقلابی جواب نمی‌دهد.
خامسیان تصریح کرد: من شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه اخیر پروفسور جک گلدستون به عنوان یک چهره برجسته و متخصص در امور انقلاب‌های جهان که در مصاحبه خود با یکی از رسانه های فارسی زبان که اصلاحات در ساختار ایران را مورد توجه قرار داد و برای روشهای انقلابی ارزشی قائل نشد.
وی خاطرنشان کرد: من نمی‌خواهم بگویم که چون صرفاً ایشان این حرف را زده است پس اصلاحات آن هم از نوع تدریجی اش برای ساختار ایران مناسب است من این را می‌گویم که با توجه به  ساختار سیاسی ایران در ادوار مختلف قاعدتاً باید با مسالمت آمیزترین روش  آن هم از نوع تدریجیش باید اصلاحات را پیش برد.
وی افزود: یکی از روش‌های رسیدن به اصلاحات تدریجی، انتخابات رقابتی ، آزاد و منصفانه  است و ما در موسم انتخاباتی با ویژگی های ذکر شده بدیلی غیر از صندوق رای نداریم.
خامسیان تاکید کرد: شخصا فکر می‌کنم جریان‌های سیاسی می‌توانند با یک هوشمندی خاصی از صندوق رای استفاده کنند البته اگر حاکمیت نخواهد که صندوق رای را به عنوان یکی از ابزارهای حق تعیین سرنوشت  مردم مورد توجه قرار دهد مورد قهر مردم مثل انتخابات های کم مشارکت اخیر رو برو می شود.
وی افزود: قاعدتاً بیانیه روزنه گشا با یک نگاه بلند مدت نوشته شده و می تواند در مناسبت ها و رویدادهای مختلف کشور مثل انتخابات ۱۴۰۴ باشد و شخصا فکر می کنم انتخابات ۱۴۰۴ که ما انتخابات شورای شهر را هم داریم می تواند اثر گذار باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان کرد: به نظر می رسد در انتخابات شورای شهر که به عنوان یک پارلمان محلی مطرح است نوع کنش مردم متفاوت خواهد بود و باید این را بیشتر مورد توجه قرار بدهیم و می تواند در بحث مشارکت مردم هم مهم باشد.
وی در ادامه گفت: از طرفی عدم شرکت آقای خاتمی در انتخابات می تواند بخش ناراضی جامعه را همراه آقای خاتمی کند و آن انفکاکی که بین سران اصلاحات با بخش ناراضی جامعه  ایجاده شده بود با رای ندادن اقای خاتمی ترمیم شده و ارتباط مجدد این بخش  با آقای خاتمی به واسطه رای ندادن ایشان در ۱۴۰۴ می‌تواند تاثیرگذار باشد  البته به نوع رویکرد نهادی نظارتی و برخورد آن ها با کاندیداها می تواند اثر گذار باشد و  از این منظر به این مسئله نگاه می کنم.
خامسیان تصریح کرد: عمده کسانی که به بیانیه روزنه گشایی نقد دارند کسانی هستند که از نسل‌های ابتدایی انقلاب هستند و در دهه‌های ابتدایی انقلاب برخی از عملکرد های آن دوستان هم قابل نقد است.
وی افزود: سوال این است که این دوستان نسل اولی و منتقد بیانیه روزنه گشایی در زمانی که خودشان خواستند کنشگری کنند آن هم از نوع حضور در انتخابات با هزاران توجیه برخی از جوانان را مجاب می‌کردند که باید بیایید وارد کارزار انتخابات بشوید و به ما کمک کنید و پوستر بچسبانید.
وی تاکید کرد: در مقطع فعلی  چون خود این دوستان نسل اولی وارد کارزار انتخابات نمی‌خواهند بشوند با نقدهایی که توام با ناامیدی مفرط است می‌خواهند بگویند نمی شود روزنه گشایی کرد و باید زانوی غم بغل گرفت که شخصا فکر می کنم نوعی عافیت طلبی است.
خامسیان تصریح کرد: ولی همان دوستان در یک دهه گذشته با هزاران توجیه می‌آمدند و می گفتند که بله باید بیاییم و از حداقل فضا استفاده کنیم و در انتخابات مشارکت داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: برخی از مسائلی که امروز جریان اصلاحات با آن گریبان گیر است به عملکرد  همین دوستان نسلی اولی در دهه ۶۰ برمی گردد.البته من متوجه انسداد سیاست در ایران هستیم ولی آیا این انسداد  معطوف به مقطع فعلی  می شود و در ده های گذشته  وجود نداشته است؟ باید با افکار عمومی صادق بود چرا که عمل و سخن برخی از این عزیزان در گذشته در اذهان مردم ایران نقش بسته است و قابل کتمان نیست.

افزودن نظر جدید