خزانه اقساط پرداخت شده کارمندان را با تاخیر واریز می‌کند

بر اساس گزارشي که امور مالي يکي از وزارتخانه ها آماده و به مسئولان ارائه کرده است، اقساط وام ها و بدهي هايي که از حقوق کارمندان کسر مي شود، با تاخير توسط خزانه به بانک ها پرداخت مي شود

به گزارش امید به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس گزارشي که امور مالي يکي از وزارتخانه ها آماده و به مسئولان ارائه کرده است، اقساط وام ها و بدهي هايي که از حقوق کارمندان کسر مي شود، با تاخير توسط خزانه به بانک ها پرداخت مي شود و اين مسئله باعث بروز دردسرهايي براي کارمندان شده است. مسئولان امور مالي اين وزارتخانه همچنين اعلام کرده اند تنها راهي که براي کارمندان وجود دارد، مراجعه به بانک و درخواست براي حل اين موضوع به صورت غير سيستماتيک است.
 

افزودن نظر جدید