در هفتادودومین نشست تخصصی کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان مطرح شد؛

در مدیریت کلان کشور نقش ایدئولوژی باید کاهش پیدا کند/با سوء مدیریت از کشورهای عربستان و ترکیه عقب افتادیم/برای رفع چالش‌های اقتصادی باید مدیران بی صلاحیت را از مناصب دور کرد/دولت با بحران نیروی انسانی متخصص مواجه است

در هفتاد و دومین نشست تخصصی کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان نسبت به تبعات حضور مدیران بی صلاحیت در مناصب کشور اظهارنگرانی شد و اجرای اصول حکمرانی خوب برای جلوگیری از فرار نیروی انسانی متخصص مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش امیدنامه ،در ابتدای این نشست محمد صادق مشایخ، رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: درآمد ماهانه در ایران 307 دلار است که در سطح بین المللی درآمد نسبتاً پایینی است و این نشانگر شرایط ناپایدار اقتصادی است.

وی با بیان اینکه  قدرت خرید ایرانیان طی حدود10 سال نزدیک به 67درصد کاهش پیدا کرده است که این موضوع تلخ، فقیرتر شدن جامعه را بیان می‌کند،تصریح کرد: یکی از جدی‌ترین دلایل این مباحث، وجود تحریم‌های بین المللی است و نقص روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی.
مشایخ خاطرنشان کرد: حمله روسیه به اوکراین اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشت و این نشان می دهد اگر به دنبال بهبود وضع اقتصادی کشور هستیم، باید از عملکرد و تصمیمات روس‌ها دوری کرد. درحال حاضر پس از حمله حماس به اسرائیل رکود جدیدی را بر اقتصاد کشور شاهد شده ایم، که امیدواریم با پایان یافتن جنایات صهیونیستها و ایجاد صلح در منطقه، شاهد ایجاد آرامش بر کشورهای منطقه باشیم.
وی تأکید کرد: آنچه که در اولویت عملکرد تیم اقتصادی و سیاسی دولت باید باشد حفظ منافع ملی و توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان با نگاه ژرف به منافع کشور است.

فریدون مجلسی :در مدیریت کلان کشور نقش ایدئولوژی باید کاهش پیدا کند
همچنین فریدون مجلسی ،کارشناس مسائل سیاست خارجی  در این نشست گفت: باید در مدیریت کلان- نقش ایدئولوژی کاهش یابد. در این شرایط تنها تخصص و نگاه ملی حاکم خواهد شد و روند کشور به سوی توسعه خواهد بود. آنچه در این چند دهه کشور را با معضلات عدیده مواجه کرده است، خویشاوندسالاری بوده است. متاسفانه آنچه در انتصابات کلیدی نهادها زیاد رخ می دهد، بجای حضور مدیران متخصص و وطن پرست، افراد ناکارآمد منصوب میشوند و کثرتا به دلیل داشتن نسبت قومی با مسؤول بالاتر است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت با بحران مدیر متخصص مواجه است و این معضل به سامانه های اقتصادی کشور آسیب شدید وارد می کند. .

عرب سرخی :با سوء مدیریت از کشورهای عربستان و ترکیه عقب افتادیم
در ادامه این نشست فیض الله عرب سرخی از مدیران دولت اصلاحات نیز گفت: امر توسعه به تنهایی ممکن نیست. اگر بناست موضوع توسعه در کشور تجلی یابد نیاز به تکنولوژی و منابع داریم. توسعه با مدیریت جامع صورت می‌گیرد، به شکلی که از کلیه پتانسیل های تخصص، تکنولوژی، منابع انسانی و سرزمینی به طور هم افزا استفاده شود.
وی ادامه داد: کشور در سال های 1381 و 1382 در تولید ناخالص داخلی، عربستان و ترکیه را پشت سرگذاشت. اما امروز پس از گذشت حدود 20 سال، با فاصله زیاد از این کشورها عقب افتادیم و این نشانگر سوء مدیریت است. عرب سرخی خاطرنشان کرد: در دولت احمدی نژاد طی سالهای 1384 تا 1392، درآمد نفتی ما حدود 690 میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ما حدود 240 میلیارد دلار بود. با این درآمد عظیم به راحتی می توانست کشور را در مسیر توسعه قرار دهد، اما متأسفانه عکس آن را شاهد بودیم.

قربان اوغلی :بهبود شرایط اقتصادی کشور مستلزم اصلاح در تصمیمات حکمرانی دارد
جاوید قربان اوغلی دیپلمات سابق نیز در ادامه این نشست گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیاز به تصحیح شرایط حکمرانی داریم. در حوزه خارجی و بین المللی، کشوری در حوزه توسعه گام بر می دارد که سیاست تنش زدایی را در اولویت دستورات سیاسی خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: اگر بناست در مسیر توسعه گام برداریم باید ریل گذاری سیاست خارجی کشور اصلاح شود. مباحث تکنولوژی- نیروی انسانی و منابع مالی در حوزه توسعه ملی بسیار مهم است که دولت باید نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر در عرصه سرمایه گذاری در تکنولوژی پس رفت داریم. به طور مثال ما در پارس جنوبی با این سرمایه و این تکنولوژی چه می کنیم؟ اما قطریها چقدر پیشرفت در حوزه صنایع پتروشیمی در برابر ما دارند. آنچه که رخ داده و قطریها به این پیشرفت صنعتی در حوزه پتروشیمی در مقابل ما رسیده اند به دلیل مدیریت صحیح تکنولوژی و منابع انسانی و مالی است.

غلامرضا طالقانی :برای رفع چالشهای اقتصادی باید مدیران بی صلاحیت را از مناصب دور کرد
غلامرضا طالقانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه این نشست گفت: ما نباید در حمله روسیه به اوکراین به مسایل روسیه نزدیک می شدیم و اینقدر هزینه می دادیم. مسلماً این اشتباهات باعث آسیب به سامانه های اقتصادی کشور می شود و مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه می کند.
وی افزود: چندین چالش به اقتصاد ملی آسیب وارد آورده است که باید هر چه سریعتر برای رفع معضلات اقتصادی این چالشها حل شوند. 1- عدم خویشاوند سالاری در مناصب 2-عدم  حضور مدیران بی صلاحیت و غیرمتخصص 3- جلوگیری مهاجرت جوانان و نخبگان
طالقانی ادامه داد: در این دولت شاهد حضور مدیران غیرمتخصص و درجه 2 و 3 هستیم که نشانگر آن است که مدیریت انتصابات ناصحیح بوده است. متأسفانه این رویه آسیب های جدی به حوزه اقتصادی و معیشت مردم وارد کرده است که باید دولت به اصلاح رویه عملکرد خود هرچه سریعتر بپردازد. در حال حاضر معضل اساسی، ضعف مدیریت است که به شبکه های اقتصادی و تکنولوژیک کشور آسیب جدی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه اصل اساسی در توسعه اقتصادی، برون رفت از بحرانهای سیاسی، رفع معضلات اقتصادی و خروج از تحریمهاست ،خاطرنشان کرد :باید برای جذب اعتماد اجتماعی، با استفاده از مدیران شایسته به امر توسعه پرداخت و در این راستا از جامعه دانشگاهی و نهاد دانشگاه به طور جدی حمایت و صیانت کرد و از دانشمندان و شایستگان در امر مدیریت در مسیر پیشرفت کشور استمداد طلبید.

خسروتاج: باید به دنبال اجرای اصول حکمرانی خوب باشیم تا شاهد فرار سرمایه انسانی نباشیم
مجتبی خسروتاج ،قائم مقام پیشین وزارت صمت نیز در این نشست گفت: متأسفانه در دهه های اخیر شاهد تنزل سریع ارزش پول ملی هستیم که آسیبهای جدی را بر پیکره معیشت و زندگی مردم وارد آورده است.
وی با بیان اینکه اگر بناست بحران کاهش ارزش پول ملی را رفع کنیم، باید بدنبال اجرای اصول حکمرانی خوب باشیم تا شاهد فرار سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در کشور که تقاضای خرید ارز را بالا میبرد نباشیم، تصریح کرد: باید نظام تولید و سرمایه گذاری را با ارایه آزادی بیشتر به کارآفرینان و به دور از بوروکراسی کنترلی و نظارتی پیچیده اجازه فعالیت بدهیم، نظام شایسته سالاری را جایگزین روشهای موجود بکارگیری مدیران بکنیم، آیا امروز در انتخاب وزرا، معاونین و مدیران میانی کشور ضابطه و شایسته سالاری حاکم است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: ورود بحث های ایدیولوژیک بدون تطابق آنها با دستاوردهای علمی بشر تناقضاتی ایجاد کرده که امروز بار آنها را منفی کرده و نیاز به تامل و تعمق دارد. این امر در کنترل واردات و به بهانه حمایت از تولید داخل چه انحصارات زیان آفرینی ایجاد کرده و چه ذوق و علاقه ای برای سفرهای خارجی عده ای بوجود آورده است! و یا نقش آن چه محدودیت هایی در ارتباطات جهانی بوجود آورده است. در اکثر کشورها بخش خدمات که زمینه ساز اشتغال و به حرکت در آورنده تولید است سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد، ولی در کشور ما بعنوان بخش دلالی و واسطه گری شهرت پیدا کرده است و توجه جدی به آن نمیشود.
خسروتاج بااشاره به کشورهای همسایه جنوبی که با توسعه بخش خدمات زمینه های رفاه و توسعه را فراهم کرده‌اند،ادامه داد: ارتباطات خویشاوندی در عزل و نصبها در نظام مدیریتی کشور ضربه اساسی به شایسته سالاری زده است. باید شایسته سالاری در کشور را تعریف و تحلیل کرد و با تدبیر آن در عرصه مدیریتی متجلی ساخت و تاکید شود که چگونه می توان آن را جاری و ساری ساخت.
وی با تاکید بر اینکه  درحال حاضر بزرگترین مشکل کشور در حوزه اجرایی معضل نیروی انسانی است که برای بهره مندی از نیروی انسانی متخصص باید چاره جویی شود،گفت: جای تأسف است که با مهاجرت و... با مشکل بزرگ خروج ارز و انتقال سرمایه مواجه شده ایم. از سوی دیگر در بحث مدیریت نرخ ارز همیشه با مشکلاتی مواجه بوده ایم، اگر ارز ، تک نرخی شود آثار تورمی را با خود به ارمغان می آورد و اگر دو نرخی باشد، اثرات فسادزا دارد. از سوی دیگر بر اساس آمار شش ماهه سال جاری اعلام شده توسط سازمان توسعه تجارت، حدوداً 24 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و 30 میلیارد دلار واردات که 6 میلیارد دلار کسری تراز در بخش غیرنفتی را شاهد هستیم.
خسروتاج خاطرنشان کرد توسعه نیازمند تنظیم روابط خارجی است. همچنین برای نیل به توسعه اول باید ظرفیت سازی شود بعد به صادرات پرداخت و باید تأکید شود اگر سرمایه گذاری نشود به ظرفیتهای صادراتی و توسعه اضافه نخواهد شد.
خدیجه توفیقیان،از فعالان حوزه زنان نیز در این نشست گفت: دولت سیزدهم در اکثر حوزه کارنامه ای ناموفق داشته است. در سازماندهی نهادها و انتصاب مدیران توانمند کاملاً شکست خورده است و برای خروج از معضلات کنونی باید اقدام به استفاده از مدیران شایسته و متخصص کند.
پروانه مافی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم نیز در این نشست با اشاره به آمار تورم ،گفت: یکی از تجربیات موفق در کاهش فقر را در دولت سازندگی شاهد بودیم که در دولت اصلاحات بخوبی استمرار یافت. دولت اصلاحات موفق شد تورم را مهار و پیوسته تا پایان دولت دوم کاهش دهد و با مدیریت صحیح توانست با ایجاد امنیت و تعامل موفق با بیرون و به تعبیری دیپلماسی موفق در عرصه بین المللی در مسیر توسعه گام بردارد.
وی افزود: زمانی که امنیت در کشور و جامعه پایدار شود با تعامل ملی و بین المللی، توسعه و کاهش فقر رخ می دهد. در دولت سازندگی و اصلاحات، تا حدودی الیگارشی حذف شد و کشور توانست در مسیر توسعه متوازن گام بردارد.

حیدر مستخدمین حسینی: دولت با بحران نیروی انسانی متخصص مواجه است
حیدر مستخدمین حسینی،از مدیران اقتصادی دولت اصلاحات نیز در این نشست گفت: اقتصاد کشور را نمی توان جدا از حوزه سیاست و فرهنگ اصلاح کرد. متأسفانه در عرصه بین المللی گرایش به سمت شرق داریم که اگر دقت کنیم عموماً کشورهای شرقی در حوزه اقتصادی موفق نیستند که ما بخواهیم از آنان الگوبرداری کنیم. وی افزود: اگر می خواهیم امید به موفقیت در عرصه اقتصادی داشته باشیم باید مدیریت واردات و صادرات شکلی علمی، تخصصی و با رویکرد منافع ملی به خود گیرد. اقتصاد توسعه محور نیاز به نشاط و پویایی دارد و این آیتمها را باید از حوزه فرهنگی و سیاسی دریافت کند.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: دولت سیزدهم عملاً در بخش توسعه- صنعت- اقتصاد و مدیریت بانکی کارنامه ای ناموفق دارد. از سوی دیگر با بحران نیروی انسانی متخصص مواجه شده ایم و مسیر مهاجرت بخصوص نخبگان و دانشمندان شیب شدید تصاعدی دارد که آسیب جدی به پیکره کشور وارد آورده است. از طرفی برنامه هفتم توسعه با ایرادات فراوان روبروست که اگر بناست تصویب و اجرایی شود، باید اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد.

رمضانعلی صادق زاده  :برای توسعه اقتصادی نگاه امنیتی از فضای اقتصادی باید برداشته شود

رمضانعلی صادق زاده،استاد دانشگاه و از مدیران اقتصادی دولت تدبیر و امید نیز در این نشست گفت: حاکمیت باید از نگاه امنیتی به نگاه مدیریتی حرکت کند در این صورت فعالان اقتصادی و سیاسی با نشاط و انگیزه عمل می کنند و در مسیر توسعه با جدیت تلاش می کنند. در این رابطه بطور جدی باید از مدیران شایسته و متخصص در عرصه اقتصادی مشورت گرفت و از آنان در هدایت کشور استفاده کند.

فرزانه مافی ،کارآفرین و از فعالان سیاسی نیز در این نشست گفت: دولت اصلاحات، موفق ترین دولت را تحویل داد. اما متأسفانه نگاه اشتباه اصلاح طلبان به توده، باعث ایجاد یاس در بدنه اجتماعی و حامیانشان شد. اگر بناست توسعه اقتصادی را شاهد باشیم و اصلاح طلبان برنامه های اقتصادی مطلوب کشور را بتوانند اجرایی کنند، باید به اصلاح رویه های خود در جهت جذب اعتماد مردم بپردازند.
 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید