روز اول ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به روایت تصویر

ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دستور مصطفی محمد نجار وزیر کشور به فرمانداران کل کشور برای تشکیل هیات های اجرایی انتخابات آغاز شد.

افزودن نظر جدید