سوال روزنامه جمهوری اسلامی از بازاریان خراسان:چرا در برابر توهین های رئیس دولت قبل سکوت کردید؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:جامعه انجمنهای اسلامی اصناف خراسان با انتشار بیانیه‌ای از گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور انتقاد کرده و نوشته: "رئیس دولت با کمال تعجب حدود سه چهارم از وقت خود را به سیاه‌نمایی مطلق سالهای گذشته و حمله به دولت سابق و مسئول قبلی با ارائه آمار و ارقام و اعداد ثابت نشده یا غیرقابل اثبات پرداخت.

سئوال اساسی از ریاست محترم جمهور اینست که اولا: با کدام منطق انسانی، اخلاقی، عقلانی، شرعی صحیح است که انبوهی از اتهامات را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت گذشته متوجه کرد. در حالی که هیچ کدام از آنان برای دفاع از خود حضور ندارند. ثانیا: مسائل و موضوعات مربوط به وضعیت کشور را کلا منفی جلوه دادن از زبان یک مقام عالی رسمی از رسانه ملی مقابل چشم و گوش حساس دشمنان کینه‌توز خارجی آیا جز وهن نظام اسلامی و تخفیف حیثیت و آبروی کشور، همچنین تجری دشمنان این ملت نتیجه دیگری خواهد داشت؟"

با تاکید بر اینکه انتقاد کردن حق آحاد مردم است، از نویسندگان محترم بیانیه جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف خراسان باید پرسید شما چرا همین سئوال‌ها را از رئیس دولت‌های نهم و دهم نکردید که پایه‌گذار سیاه‌نمائی‌ها بود و حتی به بزرگ‌ترین شخصیت‌های انقلابی و روحانی کشور از رسانه ملی تهمت‌هائی زد که همه دروغ و خلاف شرع بودند؟ آیا آن اتهامات موجب وهن نظام اسلامی و تجری دشمنان نبود؟!

افزودن نظر جدید