شبکه سه در اختیار افرادخاص‌!

معاون سیما در حکم انتصاب اعضای شورای راهبردی شبکه سه سیما تبیین دستاوردهای نظام و چشم انداز آینده کشور با تاکید بر نقش‌آفرینی جوانان در پرتو گفتمان امید و آگاهی را از اولویت‌های این شورا دانست.

به گزارش  امید به نقل از روابط عمومی سیما، علی دارابی طی حکمی سیدمحمد‌هادی ایازی، حمیدرضا مقدم‌فر، محمدجعفر صافی، عبدالکریم خیامی، محمد امین توکلی‌زاده، سعید منتظرالمهدی، سیدمصطفی میرلوحی و مهرداد بذرپاش و زهره الهیان را با هدف تقویت جنبه‌های محتوایی و هنری به‌عنوان اعضای شورای راهبردی  شبکه سه سیما معرفی کرد. صدا و سیما در چند روز گذشته شورای راهبردی شبکه‌های مختلف را تعیین کرده است.

افزودن نظر جدید