شهرام جزایری پس از ۱۱ سال آزاد شد

شهرام جزایری پس از تحمل یازده سال حبس امروز از زندان آزاد شد.

به گزارش  امید به نقل از فارس، شهرام جزایری که به اتهامات مختلفی به زندان رفته بود پس از یازده سال از زندان آزاد شد.
 

افزودن نظر جدید