شورای عالی بنیاد امید ایرانیان

عکس از: امیر گلی‌پور

نشست شورای عالی بنیاد امید ایرانیان با حضور دکتر محمدرضا عارف و با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت ترکیبی(حضوری و مجازی)برگزار شد.مشروح خبر این نشست را در اینجا بخوانید

افزودن نظر جدید