عملکردهای انتخاباتی و مواضع رهبری

سید حسن رسولی-تاکید مقامات عالیه کشور به ضرورت زمینه‌سازی برای حضور هر چه بیشتر مردم در انتخابات امر جدیدی نیست و همواره طی 45 سال گذشته این راهبرد مطرح بوده و امسال نیز توسط ایشان بازگو شد.

 اما آنچه با دهه‌های پیشین متفاوت است عدم اهتمام جدی متولیان امر انتخابات چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت به فراهم کردن زمینه و اسباب تحقق یک انتخابات پرشور و رقابتی است. طبیعی است که چنانچه با یک بررسی نسبتا دقیق و حرفه‌ای و کارشناسی به موضوع بپردازیم این برداشت را حاصل کنیم که ظاهرا بناست در مقام بیان مواضع و راهبردهای برانگیزاننده و امیدوار کننده بخش مربوط به فراهم کردن تمهید مقدمات انتخابات به رقابتی بدون توجه به این مواضع راهبردی همچنان همانند سال‌های 98 و 1400 در جهت حذف بخش عمده‌ای از نیروها و ظرفیت‌های سیاسی کشور در مسیر تحقق خواسته‌های سیاسی اقلیت اهتمام بورزند. طبیعی است که اگر دنبال تشکیل مجلس قوی ، کارشناس، ناظر و حرفه‌ای برای قانونگذاری و نظارت هستیم این مجلس از درون قریب به 60 هزار صندوق رایی متولد خواهد شد که در سراسر کشور روز انتخابات به کار گرفته می‌شود و حاصل شمارش آرای ریخته شده به این صندوق‌ها تعیین کننده 290 نماینده مجلس است. زمانی که در فرآیند انتخابات با به کارگیری روش‌های مختلف و با تمسک به قانون جدید بخشی از حقوق مردم اعم از رای دهندگان و انتخاب شوندگان نادیده گرفته شوند طبعا چاره‌ای نیست الا اینکه شاهد یک انتخابات غیر رقابتی باشیم. صرف نظر از آثار و پیامدهای این نوع انتخابات برای جریان‌های سیاسی و فراتر از آن این نحوه عمل نسبتی با استاندارد‌های جمهوری اسلامی ایران ندارد و فراتر از احزاب و اشخاص آثار و تبعات منفی آن در باب کاهش مسئولیت متوجه کلیت نظام حکمرانی کشور است که متاسفانه آنگونه که در عمل ملاحظه می‌کنیم مورد عنایت نبوده است. لذا در فرصت باقی مانده اگر این روند عملکردها اصلاح گردد و شاهد انتخاباتی رقابتی و معنادار در جهت تشکیل مجلسی قوی و کارشناسی باشیم می‌توان امیدوار بود که شاهد مشارکت بخشی از جامعه در انتخابات و تعیین سرنوشت خود باشیم. اما اگر روند پیش گرفته شده بدینگونه که تا کنون پی گرفته شده پیش رود باید از اکنون اذعان داشت که انتخابات پیش رو سردتر و حداقلی‌تر از انتخابات مجلس پیشین خواهد بود و مشارکت بالایی را نخواهیم دید.

افزودن نظر جدید