فرزند شهید محسن صفوی رد صلاحیت شد

منصوره سادات صفوی عضو شورای شهر شهرضا که از حوزه انتخابیه اصفهان داوطلب نمایندگی مجلس شده بود توسط هیات نظارت بر انتخابات مجلس رد صلاحیت شد.

به گزارش امیدنامه،وی که فرزند سردار  شهید سید محسن صفوی فرمانده قرارگاه صراط المستقیم است کارشناش ارشد علوم سیاسی است.

سید سعید صفوی فرزند جانباز سرافراز سرهنگ حاج سید مرتضی صفوی که اخیرا به دلیل بیماری  درگشت نیز کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه اصفهان شد که صلاحیت او هم  از سوی  هیات نظارت رد شد.

افزودن نظر جدید