پشت پرده و حواشی انتخاب شهردار یکی از شهرهای شمالی

سایت گیل خبر به نقل از انطباق نوشت:

شنیده می شود درصورت صدور حکم محمدنیکخواه شهردارمنتخب لنگرود ازسوی استاندارگیلان، تعدادی ازشهرداران منتخب برخی ازشهرهای گیلان ازجمله بندرآستارا، کلاچای و اولین منتخب شورای شهر لنگرود و … که باسوابق قوی تری نسبت به نیکخواه دومین شهردار منتخب لنگرود به وزارت کشور معرفی شده بودند و نتوانستند نظر آن وزارت خانه راجلب نمایند به دیوان عدالت اداری به خاطر این تبعیض ناروا شکایت خواهند نمود و این مسئله به چالش های دیگر استاندارگیلان خواهد افزود.
این در حالی است که در نخستین انتخاب شورای ششم لنگرود، صلاحیت امیر صادقی که در تاریخ ۱۷ مرداد به عنوان اولین شهردار منتخب این شورا، به استانداری معرفی شده بود تایید نشد و شورا محمد نیکخواه را در ۷ آبان ماه به عنوان دومین شهردار منتخب خود معرفی کرد اما صلاحیت این شهردار منتخب نیز مورد تایید قرار نگرفت. گفته می‌شود عدم تایید صلاحیت نیکخواه به دلیل تشخیص عدم توانایی و ناکافی بودن سوابق وی برای این مسئولیت از سوی وزارت کشور است.حال جالب اینجاست که گفته می شود اسدالله عباسی، استاندارگیلان برخلاف یک رویه متعارف درجلسه شورای حل اختلاف استان، روبروی نظر وزارتخانه مطبوع خود ایستاده وبه دفاع جانانه از نیکخواه شهردارمنتخب شورای شهرلنگرود پرداخت!

حال باید دید نیکخواه شهردارمنتخب لنگرودکه فاقدحداقل ۵سال سابقه مدیریت میانی برای احراز این سمت است با وجود این رفتار ناعادلانه و باکمک و ورود استاندارگیلان برصندلی مدیریتی شهرداری لنگرودخواهدنشست یاخیر؟

وبه دنبال آن عکس العمل سایر منتخبین رد صلاحیت شده و راه نیافته به کرسی شهرداری برخی شهرستان های استان گیلان و نهادهای نظارتی استان در قبال این تبعیض چه خواهد بود؟!

افزودن نظر جدید