رفتن جنتی از وزارت ارشاد قطعی شد

منابع خبری از پذیرش استعفای علی جنتی از سوی رئیس جمهور خبر می دهند.

به گزارش امیدنامه،قرار است بعد از جلسه امروز -یکشنبه- هیات دولت پذیرش استعفای جنتی اعلام شود.

افزودن نظر جدید