نقش بی‌بدیل اصناف در انتخابات آینده

با توجه به ساختار مویرگی اصناف که به صورت پویا در کل کشور جاری وساری می‌باشد و نقش پررنگی که فعالان اقتصادی در پیشرفت و رفاه جامعه دارند باید باور داشته باشیم که عقلای دلسوز اصناف ضمن در نظر گرفتن و درک صحیح از شرایط ویژه کنونی کشور و بزنگاه تاریخی که در حال عبور از آن هستیم می‌توانند به پشتوانه اعتماد و اطمینان مردمی که طی سالیان زیاد شکل گرفته است با شجاعت و درایت مشکلات و کمبودها را کارشناسی کنند.

اصناف به عنوان بخش بزرگی از جامعه آخرین حلقه ارتباطی حکومت و دولت با مردم و از جنس خود مردم هستند و به دور از هرگونه ناراستی دارای پتانسیل های فراوان اجتماعی، سیاسی واقتصادی می‌باشند که اهمیت و قدرت خود را در ارتباط روزانه‌ای که با آحاد مردم دارند همچنین اعتماد متقابل و درک مشکلات و نیازمندیهای جامعه به دست آورده اند و برای اینکه عزت،شرافت وبه طبع آن قدرت واهمیت خود را حفظ کنند چاره ای جز حفظ صداقت،استقلال و مطالبه درخواست های به حق مردم از دولت ها ندارند.


از اینرو ملت  و جامعه به هیچ عنوان اصناف ضعیف و بله قربان‌گو را شایسته اعتماد خود ندانسته ومعتقد هستند فقط اصناف قوی ومستقل می‌تواند معتمد و زبان گویای آنها در بیان مشکلات واقعی جامعه از جمله گرانی وفساد افسارگریخته در بین بعضی از مدیران که سرمایه های این کشور را که متعلق به همه مردم است وباید برای رفاه وآسایش آنها هزینه شود را واز آن مهمتر اطمینان واعتماد مردمی را که سبب اصلی اتحاد و یکپارچی کشور می‌باشد را با بی تدبیری، خودخواهی وزیاده خواهی در جهت مطامع خود و نزدیکان‌شان قربانی کرده اند باشند.

اطمینان و اعتماد مردمی گنجی گرانبها وارزشمند است که در طی سالیان زیاد در وجود ملت شکل گرفته است و در این روزگار وانفسا بسیار کیمیا میباشد که البته برای صیانت و هزینه کردن از آن باید بسیار دقت و احتیاط شود چرا که اطمینان و اعتماد از دست رفته جبران ناپذیر و خسارت فراوان را به دنبال خواهد داشت و باعث گسست بنیان های اجتماعی،فرهنگی و... خواهد شد.

با توجه به ساختار مویرگی اصناف که به صورت پویا در کل کشور جاری وساری می باشد ونقش پررنگی که فعالان اقتصادی در پیشرفت و رفاه جامعه دارند باید باور داشته باشیم که عقلای دلسوز اصناف ضمن در نظر گرفتن و درک صحیح از شرایط ویژه کنونی کشور و بزنگاه تاریخی که در حال عبور از آن هستیم می توانند به پشتوانه اعتماد و اطمینان مردمی که طی سالیان زیاد شکل گرفته است با شجاعت و درایت مشکلات و کمبودها را کارشناسی کنند و از ظرفیت‌های بی‌بدیل و فراوان خود جهت شناسایی، معرفی و پشتیبانی از مسئولین و مدیران دلسوز وخبره بهره گرفته و در انتخابات آینده نقش آفرین اصلی این میدان بزرگ باشند.

داود حبیبی فرد(گنجی) عضو اتاق اصناف

منبع:ايلنا

افزودن نظر جدید