نمایندگان اصفهان امروز هم در مجلس حضور پیدا نکردند

ایسنا نوشت: نمایندگان اصفهان امروز هم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا نکردند.

احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گفت که نمایندگان اصفهان به جز آقای بختیار در جلسه علنی حضور پیدا نکردند.

نمایندگان اصفهان از دو هفته گذشته در اعتراض به بودجه سال ۱۳۹۸ و موارد مندرج در آن مرتبط با حوزه آب این استان به خصوص وضعیت آب زاینده‌رود استعفا داده اند که علی‌رغم جلسه روز گذشته با رییس مجلس شورای اسلامی امروز هم در مجلس حضور پیدا نکردند.

 

افزودن نظر جدید