رها اعتمادی


  حالا اما سال‌ها از آن روزها می‌گذرد و برخی از کتاب‌هایش «ممنوعه»اند! گروهی آثارش را دم دستی و بی‌محتوا می‌دانند و گروهی هم نسبت عامه‌پسند را به عنوان یک توهین برای آنچه او نوشته، به کار می‌برند اما هر چه که هست، کارهایش همیشه پرمخاطب بوده و...