در سن 96 سالگی؛

احمد صدر حاج سیدجوادی درگذشت

احمد صدر حاج سیدجوادی از اعضای شورای انقلاب و عضو کابینه مهدی بازرگان و از اعضای نهضت آزادی ایران بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان آبان در سن 96 سالگی تهران درگذشت.

به گزارش امید، احمدصدرحاج سیدجوادیاحمد صدر حاج سید جوادی عضو شورای انقلاب بود و در کابینه مهندس بازرگان مقام‌های وزارت کشور و وزارت دادگستری را بر عهده داشت. وی در پیش از انقلاب وکالت تعدادی از مخالفان حکومت پهلوی از جمله علی شریعتی، آیت الله خامنه ای و آیت‌الله حسینعلی منتظری(ره) را بر عهده داشت.

سید جوادی به مدت 30 سال سرپرستی دایره المعارف تشیع را عهده دار بود.

احمدصدرحاج سیدجوادی بامداد یک شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ در بیمارستان آبان شهر تهران در ۹۶ سالگی چشم از جهان فرو بست.

افزودن نظر جدید