اولین نشست مشورتی همایش "جهان عاری از خشونت" برگزار شد

نخستین نشست مشورتی همایش با عنوان "جهان عاری از خشونت" به همت شورای زنان بنیاد امید ایرانیان برگزار شد.

به گزارش امید،در پی پیشنهاد  دکتر روحانی در ژوئن2104 در سازمان ملل متحد با موضوع جهان عاری از خشونت و رویکرد دکتر محمدرضا عارف که مبتنی بر عقلانیت واخلاق مداری است.شورای زنان بنیاد امید ایرانیان در نخستین نشست مشورتی با نگاه اخلاقی و جهانی و توجه به نشر مفاهیم،پیش بینی همایشی در سال 93 با این موضوع را دردستور کار خود قرار داد.
پیشنهاد اولیه از سوی خانم قاسمپور مسئول کارگروه حقوقی شورای زنان ارائه شد.
برآیند این جلسه چهار نشست تخصصی با محور های مختلف 1- چالشهای خشونت از لحاظ فرهنگی واجتماعی 2- چالشهای رفع خشونت در جامعه بین المللی 3- چالشهای خشونت زا در محیط اجتماعی 4- چالشهای خشونت زا در حقوق داخلی 5- بررسی جلوه های مدرن فرهنگ خشونت 6- خشونت انسان علیه انسان ومحیط زیست 7- نگاهی به ابعاد خشونت علیه زنان در جهان
برنامه ریزی وهمایش جهان عاری از خشونت در سال93 که زمان قطعی آن به زودی اعلام می شود،با فراخوان وارائه مقاله،تشکیل هیئت علمی،هیئت اجرایی ودبیر خانه کار خود را آغاز کرد.
این نشست با حضور خانم‌ها ،دکتر الهه کولایی، دکتر زهرانژاد بهرام، مرضیه قاسمپور، فروغ میرطهماسب و فاطمه فکوریان برگزارشد.

افزودن نظر جدید