تعلیق برخی تشکل‌های مستقل دانشجویی

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل فعالیت 6 کانون این دانشگاه را معلق اعلام کرد.

به گزارش امید، معاونت فرهنگی دانشگاه طی احکامی کانون های کتاب و اندیشه,کانون فیلم وتئاتر,کانون هنر,کانون شعر وادب,کانون محیط زیست و کانون خیریه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را به حالت تعلیق در آورد و در ادامه شورای صنفی این دانشگاه را نیز که 7 ماه از انتخاب اعضای آن می گذشت اما حکمی برای آغاز به کار آن صادر نمی شد تهدید به انحلال کرد. این شش کانون به اضافه ی شورای صنفی اصلی ترین تشکلهای دانشجویی باقی مانده از دوران وزارت علوم کامران دانشجو بودند که به صورت مستقل و با رای مستقیم اعضا در این دانشگاه به فعالیت ادامه می دادند.

ابن حکم پس از آن صادر شد که در جلسه ی معاونت فرهنگی برای برگزیدن دبیران این 6 کانون با دبیران تشکلهای جدیدی در این انتخابات مواجه شدند که تا به آن روز هیچ گونه اثری از فعالیت این گروههای وابسته به جریانهای خاص  در این دانشگاه به چشم نمی خورد. پس از اعتراض آنها به حضور این افراد در جلسه ی برگزیدن دبیر دبیران و اطلاع رسانی این ماجرا به اعضا و بدنه ی دانشجویی خود ناگهان در کمال بهت و حیرت در روز سه شنبه مورخ 7/8/92 با حکم تعلیق از فعالیت تشکلهای مربوطه مواجه گشته و دبیر یکی از این کانونها به دانشگاه ممنوع الورود و دبیران باقی کانونها به حراست دانشگاه احضار و با تهدید سخت رئیس حراست دانشگاه مواجه شدند. همچنین شورای صنفی این دانشگاه نیز که پس از 7 ماه هنوز حکم آغاز به فعالیت خود را دریافت نکرده است با تهدید به انحلال مواجه شده است. این فشارها بر فعالین دانشجویی در هفته های اخیر و زمزمه ی وزارت توفیقی بر وزارت علوم و سپس فرجی دانا شدت بسیاری داشت به گونه ای که فعالین بارها و بارها احضار و از جانب حراست و ریاست دانشگاه تهدید گشته بودند

افزودن نظر جدید