درباره حضور جواد یساری در یک برنامه

فردین علیخواه، جامعه شناس طی یادداشتی در کانال خود نوشت:

دقیقا در چه عرصه ای از فرهنگ شما شکست نخورده اید؟ چند دهه با هر آنچه به قول خودتان مظهر «طاغوت» بود جنگیدید. تلاش کردید سیاست فراموش سازی یا پاک سازی حافظه جمعی را در جامعه اجرا کنید. حاصل چه شد؟ همچنان برای جذب مخاطب بیشتر دست به دامان چهره هایی می شوید که بدون تردید یادآور همان طاغوت اند و خوب می دانید که در فرهنگ عامه پسند همچنان محبوبیت دارند.

در این کشور هر گشایشی(با هر انگیزه ای که باشد) از طرف حاکمیت، بیانگر شکستی ملموس و تلخ نیز هست.

نکته آن است که در این چند دهه، تودۀ مردم به آثار جواد یساری گوش می کردند. آنها منتظر نظر حاکمیت یا پخش آثار او از رسانه های رسمی نماندند. درست مثل سایر محصولات فرهنگی. آنان هر آنچه دوست داشتند را یافتند و گوش کردند و لذت بردند. حاکمیت هم این را خوب می داند که مردم در زیست جهان به انتظار تصمیم او ننشسته اند. حداقل در عرصه فرهنگ اینگونه است. موضوع آن است که حاکمیت در نهایت به پخش آثار او از رسانه های رسمی اش تن داده است. و بی تردید به چیزهایی دیگر هم تن خواهد داد.

به یاد می آورم که روزی در همین کشور آهنگ «گل می روید به باغ»(رقص گلها) عباس بهادری از رسانه حاکمیت پخش شد و نهادهای ناظر به رسانه پخش کننده تذکر جدی دادند. این آهنگ را دانلود کنید و گوش کنید (: همان زمان عده ای فریاد زدند که دیگر ٱبرویی برای اسلام نمانده است

و حالا جواد یساری پخش می کنند آن هم با رقص

افزودن نظر جدید