محمدرضا عارف به عیادت مجروحان حادثه تروریستی راسک رفت : نهادهای مدافع امنیت تدابیر پیشگیرانه را به جای پرداختن به مسائل غیر ضرور در اولویت قرار دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت با حضور در بیمارستان فرخی یزد از مجروحان حادثه راسک عیادت کرد.

به گزارش امیدنامه ،محمدرضا عارف ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در بیمارستان فرخی شهر یزد از مجروحان حادثه ترویستی راسک عیادت کرد.

در  جریان حضور رئیس بنیاد امید ایرانیان در بیمارستان فرخی یزد که نماینده منتخب اردکان ، مصطفی پوردهقان اردکانی او را همراهی کرد از نزدیک در جریان روند درمانی مجروحین این حادثه تلخ قرار گرفت.

محمدرضا عارف با آرزوی شفای عاجل برای  مجروحین و علو درجات برای شهدای حوادث تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ، بر ضرورت تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و اولویت قرار دادن مسائل اصلی از سوی نهادهای مدافع امنیت کشور به جای پرداختن به مسائل غیر ضرور تاکید کرد.

افزودن نظر جدید