نشست خبری گزینشی در سفر استانی رئیسی

یک خبرنگار کرمانی از ایجاد محدودیت برای خبرنگاران در سفر استانی رئیسی انتقاد کرد.

به گزارش امیدنامه ،حسن عباسی روزنامه نگار کرمانی نوشت:رئیس جمهوری که بترسد از همراهی خبرنگاران و روی اسم خبرنگاران کرمانی خط بکشند و حذف کنندو نشست خبری و برنامه های خبری را با خبرنگاران و رسانه های گزینشی برگزار کنند اسمش دولت مردمی نیست.

انتقاد تند خبرنگار کرمانی از حذف خبرنگاران محلی و برگزاری نشست خبری گزینشی در سفر استانی رئیسی

افزودن نظر جدید