همه نهادهای نظام در برابر استبداد گرایی منحرفان بایستند

خطیب جمعه شهرستان شمیرانات سازماندهی فشار برای تحمیل داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان قانون اساسی را شفافترین نماد دیکتاتوری، مردم ستیزی و تعرض به حقوق اساسی نامیده گفت: کسانی که برای تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به سازماندهی فشار سیاسی، بحران سازی، تنش آفرینی و تهدید و تخریب سیاسی، اقتصادی و اجرایی می پردازند دیکتاتوران خائن، منحرفان بی بصیرت و دشمنان حقیقی ملتند.

به گزارش امید ،حجت الاسلام محسن دعاگو در ادامه افزود: باید همه دستگاه های اطلاعاتی – امنیتی، قضایی و نظامی در برابر قانون ستیزی، استبداد گرایی و زورگویی منحرفان بایستند و توطئه های جریان انحراف را با اتکاء به آفریدگار هستی و ملت پایبند به میثاقهای ملی با ناکامی، رسوایی و شکست روبرو سازند.

ناطق جمعه شمیرانات وظیفه ناشناسی و تعبیر از موانع قانونی به موانع اجرای وظایف رسمی را نماد خودکامگی، مردم ستیزی و مقابله با پویایی و رشد و شکوفایی ملی دانست و اظهار داشت: هیچ کس فراقانونی و مجاز برای مقابله با اعتبار، اقتدار و حقوق اساسی اقشار ملی نیست؛ کسانی که بی ملاحظه به حد و مرزهای قانونی و حصارهای برآمده از قانون اساسی می تازند باید واکنش خشم آلود و انقلابی ملت و امواج خشم و نفرت را در برابر خود ببینند و با فاصله گیری از خیانت به کشور و ملت از گرفتاری در جهنم خودساخته نجات یابند.

وی افزود: انبوه داوطلبان ریاست جمهوری بهترین نماد مردم سالاری در جمهوری اسلامی هستند، همه نامزدها باید بدانند که همه داوطلبان در اندازه ریاست جمهوری و واجد شایستگی در چهارچوب قانون اساسی نیستند اگر صلاحیتشان برای ریاست جمهوری مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفت هرگز نباید تعرض به کانونهای تأیید صلاحیت را مجاز بشمارند و با ادب و معرفت انسانی و مسلمانی برای منافع و مصالح شخصی زاویه پیدا کنند.

افزودن نظر جدید