واکنش عبدالکریم سروش به بمباران بیمارستان المعمدانی: هیچ کلمه‌ی خوبی جز «قصابان غاصب» و «غاصبان قصاب» برای این ها نیافتم

عبدالکریم سروش اظهار داشت: در اینجا درس عدالت و حقوق بشر به مردم می دهند، ولی وقتی پای منافع پست پیش می آید، همه این درس ها فراموش می شود و خطابه ها به خفگی و خفقان می افتد و دهان ها بسته می شود و فقط ذهن های زیرک شیطانی شکوفا و فعال می شوند، برای اینکه به خیال و زبان خود بگویند اسرائیل حق دفاع مشروطه از خویشتن دارد و حقوق دیگر آدمیان را نادیده می گیرد.

به گزارش امیدنامه به نقل از شفقنا، دکتر عبدالکریم سروش در ششمین جلسه دروس وفاق علم و دین در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی گفت: ما آرام نشسته ایم و سخن می گوییم و مباحثه می کنیم در حالیکه در آنسوی جهان در غزه و فلسطین مردم حتی آب خوردن ندارند، امنیت ندارند، برق ندارند و فرزندانشان شیر و غذا ندارند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به درگاه خدا شکر گزاری کنیم که از چنین نعمت هایی برخورداریم و از سوی دیگر آن قصابان غاصب را لعنت بفرستیم و بر ظالمان خشم بفرستیم که چنین موقعیت غیر انسانی را بر یک عده انسان بزرگوار مظلوم و ستم کشیده روا داشته اند. نظام ماکیاولیستی جهانی را نگاه می کنیم که چگونه یک دست شده اند، برای اینکه پشت ظالم بایستند و مظلوم‌را رها کرده اند.

وی تصریح کرد: اما در اینجا درس عدالت و حقوق بشر به مردم می دهند، ولی وقتی پای منافع پست پیش می آید، همه این درس ها فراموش می شود و خطابه ها به خفگی و خفقان می افتد و دهان ها بسته می شود و فقط ذهن های زیرک شیطانی شکوفا و فعال می شوند، برای اینکه به خیال و زبان خود بگویند اسرائیل حق دفاع مشروطه از خویشتن دارد و حقوق دیگر آدمیان را نادیده می گیرد.

وی بیان داشت: من هیچ کلمه‌ی خوبی جز “قصابان غاصب” و ““غاصبان قصاب”  برای این ها نیافتم تا حداقلی از حساسیت خود را نسبت به این حوادث تاریک و شیطانی بیان کنم. بر ماست به زبان و بیان و عمل و از طریق کارهای سیاسی و مالی از این مظلومان دفاع کنیم و حداقل وظیفه انسانی خود را نشان دهیم.ظلم همیشه در جهان بوده است همیشه هم کسانی بوده اند طرف ظالم و مظلوم ایستاده اند.  تاریخ و دین و تعهدات انسانی به ما می گوید در کدام سو بایستیم و طرفدار حق باشیم و شاکر نعمت های خدا باشیم و دیگران محروم را سهیم کنیم.

وی افزود: وقتی برخی مطالب را در دفاع از مظالم اسرائیل می خوانم، حقیقتا شرمنده و متأسف می شوم و بر فقدان وجدان جمعی بر پاره ای از این هم وطنان تاسف می خورم که چرا باید انسان به درجه ای برسد که از حیوانیت دفاع کند و جانب ستم دیدگان را نگیرد؟ حداقل اگر دفاع نمی کنند ساکت بنشینید و به ظاهر بی طرفی پیشه کنید. نه اینکه جانب آن قصابان و غارتگران را بگیرید و پروایی از پیامدهای سخن خود نداشته باشند. دعا می کنیم برای پیروزی ستم دیدگان برای رواج صلح و عدالت در این جهانِ بی اخلاقِ ماکیاولیسمی، دعا می کنیم برای اینکه خداوند دل ها را نرم کند و به سوی عدل و انصاف بروند و بتوانند قدری از این فاجعه ها جلوگیری شود.

استاد سروش پیشنهاد داد: حداقل کاری که مردم در اروپا و آمریکا می توانند انجام دهند، این است که در این تظاهرات شرکت کنند و صدای خود را بلند کنند و به حامیان غارتگران نشان دهند هنوز دل های پاک و وجدان های منصفی هست که از حق و حقیقت دفاع کند. بلکه آنها به خاطر حقوق بشر و عدالت و به خاطر قدرتی که در این طرف می بینند، قدری سر خضوع پایین بیاورند و قدری در اصلاح و تصحیح امور اهتمام بورزند.

افزودن نظر جدید