آلن ایر به خبرگزاری فارس: این کتاب شهید مطهری را بخوانید

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در صفحه فیسبوک خود نوشت:

به گزارش امید به نقل از عصرر ایران، ماشاالله چه استدلالات غلطی از خبرگزاری فارس آمده است - مثل اینکه خبرگزاری فارس از پافشاری دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان می خواهد نتیجه بگیرد که ایشان جاسوس بوده!

آلن ایر ضمن تقاضا از ایران برای کمک به پیداشدن باب لوینسون، از خبرگزاری فارس خواسته است کتاب "منطق-فلسفه" شهید مطهری را بخواند: "ممکن است خالی از لطف نباشد اگر دوستان محترم در خبرگزاری فارس این کتاب مرحوم استاد مطهری را کمی مطالعه کند تا کاربردش از علم منطق صحیح تر باشد."

آلن ایر به خبرگزاری فارس: این کتاب شهید مطهری را بخوانید

 

افزودن نظر جدید