تاکید دانشجویان بر برکناری رئیس دانشگاه مازندران

دیروز با ورود سه تن از بازرسان وزارت علوم به دانشگاه مازندران برای بررسی وضعیت دانشگاه ، دانشجویان این دانشگاه به منظور تغییر در روند مدیریت دانشگاه تجمعی کم سابقه را برگزار کردند و این درحالی است که مسئولین دانشگاه سعی در پنهان کردن آن داشتند.

به گزارش امید به نقل از سفیر،در این تجمع دانشجویان با شعارها و پلاکاردهای خود خواستار برکناری هرچه سریعتر ریاست دانشگاه و حراست و بازگشت دانشجوی اخراجی مازیار یزدانی نیا شدند.

با شروع مراسم نمایندگان دانشجویان شروع به صحبت کردند و به مواردی چون برخورد ناموجه حراست دانشگاه، حکم های انضباطی ،دانشجوی ستاره دار، عدم مدیریت مناسب دانشگاه، امنیتی شدن فضای دانشگاه، اخراج اساتیدی همچون دکتر فاضلی ، ادبیات نامناسب مسئولین حراست دانشگاه، تغییر نام غیر قانونی انجمن اسلامی مستقل به انجمن اسلامی، نداشتن تشکل های دانشجویی در دانشگاه، برخورد تبعیض آمیز حراست نسبت به نشریات دانشجویی تشکل های وابسته و ... اشاره کردند و با تشویق دانشجویان در سالن مواجه شدند.

گفتنی است بعد از برگزاری این تجمع، تماس‌های تهدیدآمیزی با برخی از فعالین دانشجویی این دانشگاه صورت گرفته است.

دیدگاه‌ها

آفرين بر عزمتان رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان نيز بايد عزل شود

تورو خدا دانشگاه صنعتی بهبهان بداد ما برسید

رئیس دانشگاه قم را عزل کنید

افزودن نظر جدید