رئیس‌جمهور گرفتار در بین‌المحذورین

محمد کیانوش راد-شرایط فعلی در جامعه ایران، شرایط بغرنجی است و متاسفانه روند کارها به گونه‌ای است که اگر تغییری اصولی در عملکردها مشاهده نشود، جز اتلاف منابع و سرمایه‌ها و کاهش و افول سرمایه اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

 آقای حسن روحانی بی‌انتقاد نیست و قطعا باید با صلابت بیشتری در این خصوص برخورد کند، اما وی در بین محذورین گرفتار آمده است. اگر به شرایط واقعی پشت پرده در تصمیمات اجرایی کشور نظری بیندازیم و به قدرت‌های ملوک الطوایفی گونه‌ای که امروز در سطح کشور به‌وجود آمده‌اند و بدون توجه به منافع دراز مدت خویش به سست کردن مبانی تصمیم‌گیری در کشور کمک می‌کنند نظر بیفکنیم آن موقع مشخص خواهد شد که هر گونه تصمیمی که بدون ملاحظه همه شرایط موجود در ایران گرفته شود، می‌تواند آسیب‌های متعدد داشته باشد. برخی اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد خود گویای نوع تصمیم‌گیری‌هایی است که در سایر وجوه کشور اتخاذ می‌گردد. بدین ترتیب آقای روحانی یا باید با کناره گرفتن به خاتمه بحرانی دامنه‌دار کمک کند که البته خود و هوادارانش در وضعیت سیاسی نامطلوبی قرار خواهند گرفت، یا اینکه به گسترش ستیز با هسته‌های قدرتمند مبادرت نماید که در هر دو حالت وضعیت مناسبی پیش رو نخواهیم داشت. آنچه که امروز آقای روحانی انجام می‌دهد، ادامه شرایط فعلی تا پایان دوره ریاست جمهوری خویش است. البته اینکه در سال آینده ترکیب مجلس چگونه شکل بگیرد، می‌تواند به احیای مجدد نوعی امید در جامعه ایران منجر گردد. در غیر اینصورت وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر در چند روز گذشته سخنان آقای روحانی را نیز شنیدیم که در مورد مباحث بانکی به طور صریح اظهار نمود که مسئولان مربوطه نسبت به خطرات و مسائلی که وجود دارد با مردم سخن بگویند. حال اینکه دولتی‌ها نسبت به حمایت از دیدگاه‌های اعلام شده آقای روحانی با ملاحظه برخورد می‌کنند، گویای آن است که برخی از مدیران با رفتارهای سوداگرانه خویش منتظر تحولاتی در آینده هستند که ممکن است سهم آنها را در قدرت کاهش داده و یا از بین ببرد. به همین دلیل نوعی محافظه‌کاری در بدنه دولت را مشاهده می‌کنیم. لذا آقای روحانی به هر حال به اتخاذ مواضع گوناگون در جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته، اما بدنه دولت نسبت به سخنانی که رئیس‌جمهور اظهار نموده واکنش مناسبی نشان نمی‌دهد. آقای روحانی بدون اینکه به تنش در شرایط فعلی کمک کند، باید با برگزیدن افراد چابک‌تر و استوار‌تر به تنظیم مجدد تیم خود مبادرت ورزد. در شرایط فعلی این ارنج جدید در تیم اجرایی دولت شامل دفتر رئیس‌جمهور، برخی از سازمان‌های زیر مجموعه دولت و حتی چابک‌سازی در سطح برخی از وزارتخانه‌ها نیز خواهد بود. به هر حال به‌نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی در شرایط سخت و اصلاح‌طلبان نیز در شرایط سخت‌تر قرار گرفته‌اند. نکته بسیار مهم این است که اگر آقای روحانی کناره‌گیری از قدرت را که برخی اظهار می‌دارند انجام دهد، قطعا به بسته شدن فضای سیاسی کشور منجر خواهد شد.

افزودن نظر جدید