رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به بحران آب در کشور:اگر منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار می گرفتند و در برابر نهادهای منتخب ملت سنگ اندازی نمی شد با انباشت بحران های مختلف مواجه نبودیم/لزوم برخورد صبورانه با اعتراضات مردم

رئییس بنیاد امید ایرانیان طی یادداشت اینستاگرامی با اشاره به بحران آب در کشور و اعترضات صورت گرفته در چند استان و با بیان اینکه اگر منافع و مصالح ملی در سالیان اخیر کانون سیاست ورزی حاکمیت قرار می گرفت و منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار می گرفتند با انباشت بحران های مختلف ، بسان آنچه در اصفهان، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری با آن می گذرد، مواجه نبودیم،به حاکمیت توصیه کرد از برخوردهای امنیتی با اعتراضات مردم خودداری کند و با این اعتراضات مواجهه صبورانه داشته باشد.

به گزارش امیدنامه ،دکتر محمدرضا عارف در این یادداشت همچنین پیشنهاد کرد که جمعی از نخبگان دانشگاهی در حوزه ی آب، محیط زیست، سیاست، جامعه شناسی، امنیت و... در خصوص مولفه های بحران و راه های برون رفت از آن و جلوگیری از ویرانی آوار این بحران ، تدبیر و تصمیمی عالمانه را روی میز حاکمیت بگذارند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

آنچه در ایران امروز می گذرد، ناشی از نا مدیریتی ها و  انحراف از منطق مصالح ملی در سالیان اخیر است. اگر منافع و مصالح ملی در سالیان اخیر کانون سیاست ورزی حاکمیت قرار می گرفت و منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار می گرفتند، در برابر نهادهای منتخب ملت سنگ اندازی نمی شد، نخبگان ایرانی در بخش های مختلف اجازه می یافتند به ساختار حاکمیت ورود کرده و تصمیم و تدبیر در سطوح مختلف با محوریت دانش و تجارب بشری و بر اساس اراده ی عمومی ایرانیان می بود، با انباشت بحران های مختلف ، بسان آنچه در اصفهان، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری با آن  می گذرد، مواجه نبودیم.
در گستره ی وسیعی به نام ایران بعنوان یک ملت/ کشور و دولت، آنچه می بایست کانون سیاست ورزی و خط و مشی ها باشد، منافع و مصالح کلان ملی است. تعیین کننده ی منافع و مصالح ملی نیز ، اراده ی شهروندان ایران زمین یا ملت ایران است. اگر از این اصل بنیادین عدول و سیاست های غیر از این منطق بر کشور تحمیل شود، آنگاه ملک و ملت با تشدید مخاطرات مواجه می شود.
امروز تجارب و دانش بشری بر اساس اصول حکمرانی خوب پیش روی ماست.  معتقدم که نه باید بر تصمیمات اشتباه گذشته در خصوص آب پایفشاری کنیم، نه جدال های منطقه ای را با امنیتی کردن و دو قطبی سازی های کاذب شکل دهیم و صد البته با منطق ملی، اصول زیست محیطی و اصلاح امور بر اساس اولویت های مهم تر ، عمق بحران را شناخته و تصمیمات مان، پاسخ به جوانب گوناگون آن و بدور از تعصبات گوناگون باشد.
پیشنهاد می کنم علاوه بر تغییر رویکرد کلان حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه ی صبورانه با اعتراضات مردم، جمعی از نخبگان دانشگاهی در حوزه ی آب، محیط زیست، سیاست، جامعه شناسی، امنیت و... در خصوص مولفه های بحران و راه های برون رفت از آن و جلوگیری از ویرانی آوار این بحران ، که معلوم نیست چقدر با آن فاصله داریم، تدبیر و تصمیمی عالمانه را روی میز حاکمیت گذاشته و تصمیمات منطقه ای، کوتاه مدت و غیر علمی گذشته، باز خوانی ، انحراف از معیار ها شناسایی و از آن ها عبور شود.

افزودن نظر جدید