عیادت دکتر عارف از آیت الله موسوی بجنوردی

رئیس فراکسیون امید با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از آیت الله موسوی بجنوردی عیادت کرد.

به گزارش امیدنامه،دکتر محمدرضا عارف در این دیدار ضمن پیگیری آخرین وضعیت درمانی آیت الله موسوی بجنوردی برای ایشان آرزوی شفای عاجل کرد.

افزودن نظر جدید