ویژگی‌های کاندیداهای ریاست جمهوری از منظر فعالان کسب وکار

داود حبیبی فرد(گنجی) -با توجه به نزدیک شدن انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری علی رغم وجود نارضایتی ها و مشکلات فراوانی که درکشور وجود دارد که نشات گرفته از تصمیمات گذشته مسئولین است بررسی ویژگی های مثبت افراد توانمند که شرایط قرار گرفتن در مسئولیت ریاست جمهوری را دارند لازم و اجتناب ناپذیر است وهموطنان عزیز را در تصمیم گیری بهتر کمک خواهد کرد تا خدای ناکرده بعداز دادن رای اعتماد مجددا دچار احساس پشیمانی و یاس نشوند.

برای بیان ویژگی های مثبت افرادی که این امکان را دارند تا راهگشای تنگناهای حال و آینده کشور باشند نیاز است ابتدا با نظرات کارشناسی خبرگان و نخبگان دلسوز کشور درهمه حوزه ها مشکلات حال حاضر کشور ریشه یابی شود تا کم کاری ها وکاستی هایی که در گذشته احیانا به سبب عدم وجود ویژگی های مطلوب نزد مسئولین تصمیم گیر بوده  مشخص تا از تکرار آن اجتناب شود و اصلاحات لازم برای ترمیم ساختار فعلی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها انجام و نتیجه مطلوب حاصل شود.

براین اساس بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اصناف با هدف کمک و ارائه راهکار برای کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بر این باور هستند که ریشه بسیاری از مشکلات وتنگناهای کشور نبود ارتباطات و گفتمان منطقی وصحیح مابین نیروها و گرایشه های فکری داخلی جهت ایجاد یکپارچگی در تصمیم گیری ها و ارتباط عزتمند  وموثر با کشورهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی میباشد تا با دیپلماسی قوی و کنار هم قراردادن توانمندی های خارجی وظرفیت های داخلی مسیر شکوفایی و توسعه کشور هموارتر شود.
ازاینرو داشتن توانمندی اجماع سازی داخلی وخارجی در کنار اخلاق مداری،پاک دستی،اعتدال،تخصص،کارآمدی و سابقه مدیریت اجرایی قوی و ... از ویژگی هایی است که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری باید داشته باشند تا بتوانند درخواست های به حق مردم را برآورده سازند و متقابلا معرفی وشناساندن ظرفیت هایی مانند آقای دکترعارف  که این توانمندی ها را دارند  و عزیزان دیگری که در حال بررسی سوابق آنها هستیم همچنین درخواست برای حضورشان در صحنه انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری  میتواند در آینده کشور بسیار تاثیرگزار باشد.

افزودن نظر جدید